!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

  • Vi eftersträvar - i alla medlemmars intresse - att alla medlemmar själva ska bo i sina lägenheter och engagera sig i fastighetens och föreningens verksamhet, tillsyn och skötsel.
  • Dock förekommer det att medlemmar vill hyra ut sin lägenhet, exempelvis beroende på att man vill prova samboende med någon eller att man erbjudits arbete på annan ort.
  • Den praxis som tidigare skapats och fastställts vad gäller andrahandsuthyrning - främst beroende på ovanstående anledningar - är att andrahandsuthyrning får ske under maximalt sex månader.
  • Begäran om tillstånd ska inlämnas till styrelsen i god tid (förslagsvis 2 månader) före planerad uthyrning. Med denna ansökan ska även bifogas uppgifter om namn, adress och yrke på hyresgästen
  • Andrahandsuthyrning - utan ovanstående godkännande av styrelsen - får ej ske. I stadgarna stipuleras att medlemmarna då riskerar att förlora sin besittningsrätt till lägenheten.

Vi vill också påpeka att vissa låneinstitut i sina villkor har inskrivet att de ej tillåter andrahandsuthyrning av lägenheter (som ju är deras säkerhet för det/de lån de beviljat). Titta alltså igenom lånevillkoren och kontakta ev. din bank, innan ev. planer på uthyrning realiseras.

Vidare tillåts inte uthyrning via Air BnB eller liknande förmedlingar varken av Hyresnämnden eller Föreningen

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Andrahandskontrakt.pdf 2007-12-15
ansökan_om_att_hyra_ut_i_andra_hand.pdf 2007-12-15