!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Teknik/Felanmälan

Felanmälan 

 

Lämna ett meddelande i brevlådan vid cykelstället på 57:ans gård vid  icke brådskande ärenden eller skriv till styrelsen@kettingen.se

Vid akuta ärenden kontakta någon i styrelsen. Se anslagstavlorna.

Vid "Katastrofärenden" skall du fr.o.m. 2013-12-01 ringa till "Jourmontör",  tel 08 657 77 50. Detta gäller endast vid fel, som kan innebära allvarlig skada på fastigheten. t.ex inträffad vattenskada, stort elfel, som berör hela fastigheten eller som kan orsaka brand eller annan skada.   Avtalet med Jourmontör gller 24 timmar om dygnet      

Ring först Jourmontör, försök sedan minska skadeverkningarna och kontakta teknikansvarig eller någon annan i styrelsen.

Tänk på att du själv får betala kostnaden om du ringer för fel som inte passar in under ovanstående. Detta är mycket dyrt!

Fel på tvättmaskiner eller t.ex. ej fungerande trappljus anmäls till styrelsen för åtgärd.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2014-10-11