!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Viktiga dokument

Här finner du Föreningens stadga och ordningsregler för utskrift.

Här nedan finns också en liten info-skrift till nya medlemmar: "Välkommen till Brf Kettingen 1 "

Sankt Eriksgatan 55-57

 

 

Välkommen till Brf Kettingen 1

 

Lite historik om Kettingen 1

Våra fastigheter byggdes mellan 1903 och 1904.

1920 bildades bostadsföreningen Kettingen, som sedan 2011 är en bostadsrättsförening.

Här finns 65 lägenheter och 6 lokaler, 3 av lokalerna är hyresrätter.

Fastigheterna är väl underhållna genom åren. Underhåll pågår också fortlöpande, mer om det finns att läsa på vår hemsida:

www.kettingen.se

 

Information till dig som är nyinflyttad

 

När du flyttar in, var rädd om våra väggar. Trapphusen är varsamt renoverade, med handmålad marmorering. Därför ska inte möbler eller annat lutas mot väggarna.

Hissarna är gamla och känsliga för överlast. Glöm inte berätta det för ev flyttfirma.

Soptunnorna på gården är till för hushållsavfall. Det finns också speciella soptunnor för tidningar respektive glas närmast 55:ans port. 

Vi har inget grovsoprum. Det betyder att allt skräp som blir över efter en flytt inte kan slängas i gårdens soptunnor(inte bredvid dem heller).

Kartonger mm kan kastas i de gröna behållarna under S:t Eriksbrons fäste. Farligt avfall lämnas återvinningscentral

Kommunens återvinningscentraler finns  i Lövsta, Östberga och  och Bromma. Se mer info på kommunens hemsida.

Vi har en fin gård men hjälp gärna till att hålla snyggt runt soptunnorna och skotta och sanda när det behövs (sand finns då vid cykelställen). Vi har ingen anställd som sköter sådant.

Grillplats finns på gården och använd den gärna. Men efter kl 22 bör ev festande fortsätta inomhus- ljuden fortplantar sig mellan husen.

Tvättstuga finns i källaren under 57:ans gathus.

Bastu finns i källaren under 55:ans gårdshus. Tid bokas på lista utanför bastun. Nyckel får du genom styrelsen, mot deposition.

Källarförråd hör till varje lägenhet. Några extra förråd finns inte och därför går det inte heller att byta till större.

Förvara absolut inte livsmedel i källaren, inte heller djurfoder. Detta för att inte locka råttor eller andra skadedjur. Förvara inte heller ömtåliga eller stöldbegärliga föremål i källarförrådet.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara möbler, kartonger etc i trapphus eller källargångar.

Barnvagnen ställer du i det särskilda barnvagnsförrådet på gården. Be styrelsen om nyckel, mot deposition.

Trappstädning sköts av en extern städfirma.

Portkoden byter vi relativt ofta, information får du via medlemsinfo i god tid innan.

Extra portnycklar kan du beställa hos t.ex skomakaren i 55:an

Namnskylt i mässing ska monteras på din ytterdörr. Några andra utsmyckningar av dörrarna eller trapphusen är inte tillåtna, detta eftersom de ska vara enhetliga.

Föreningen ansvarar för att sätta upp namnskylt i entrén. Meddela, helst via styrelsens mail, vilket/vilka namn som önskas på tavlan i porten, (ej företagsnamn) samt lägenhetsnummer 55... eller 57... och namnet på den tidigare medlemmen.

Skydda dig mot inbrott. Förvissa dig om att lägenhetsdörrarna är stiftade på gångjärnssidan och att kantreglarna, om du har dubbeldörrar, är säkrade på lämpligt sätt.  Fundera på att skaffa gallergrind.

Måla om eller tapetsera får du självklart göra. Men andra förändringar av lägenheten, som exempelvis gäller VVS eller väggar kräver styrelsens tillstånd.

Det är något lyhört- inte värre än i de flesta äldre hus. Men tänk exempelvis på att grannen under kan störas av tunga steg eller möbelflytt sena kvällar och nätter.

Snabbt Bredband finns med anslutning genom Bredbandsbolaget. Föreningen betalar den fasta månadsavgiften. Samma gäller om du vill ha telefoni via bredbandet.

TV genom ComHem. TV 1, TV2 och TV4 har du utan extra kostnad, fler kanaler ordnar du själv, t.ex. genom Bredbandsbolaget.

Felanmälan:

Föreningen är fr.o.m. 2013-12-01 ansluten till Jourmontör tel 08 657 77 50 vad beträffar akuta allvarliga fel såsom t.ex. inträffad vattenskada.

Vid mindre fel fel t.ex. på maskiner i tvättstugan, kontaktar du styrelsen.

Se även anslag i portarna

Styrelsen kontaktas enklast via mejl: styrelsen@kettingen.se eller genom en lapp i brevlådan på gården, vid 57:ans cykelställ.

Nya medlemmar bjuds in till ett styrelsemöte.  Om du har lust att arbeta i föreningen, hör av dig till styrelsen eller till någon i valberedningen.

Vilka vi är framgår av tilläggsbladet till denna info och på vår hemsida: www.kettingen.se.

Stadgar, trivselregler, årsredovisningar med mera finns också på hemsidan.

Om du inte har tillgång till dator hjälper styrelsen gärna till med att skriva ut sådan information.

 

Vi hoppas du ska trivas!

Tveka inte att kontakta oss i styrelsen om du undrar över något

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Välkommen_till_Brf_Kettingen_1.docx 2012-08-22

Uppdaterad 2016-05-27