!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallshantering

Hushållssopor

Hushållssopor lämnas i sopkärlen på gården, Knyt noga ihop soppåsarna och överfyll inte sopkärlen.

Här finns möjlighet att lämna mindre mängder av glas och papper, dock ej kartonger. Dessa kan du lämna på vår sida av Karlbergskanalen under St Eriksbron.

Glasåtervinning

Kärl för färgat och ofärgat glas finns vid 55:ans sopkärl. Respektera att det är endast glas som skall deponeras här.

Grovsopor, elartiklar och farligt avfall

För att bli av med dina grovsopor hänvisas du till kommunens återvinningscentraler i Bromma, Östberga, Lövsta eller Vantör. Föreningen har ingen möjlighet att ta hand om grovsopor (se dock nedan) Ingenting får ställas vid sidan av sopkärlen eller i gångarna utanför källarförråden.

Kommunen kan ge mer info på sin hemsida  www.stockholm.se
eller tel. 08-508 465 40

 

 

I samband med den årliga städdagen har du möjlighet att lämna grovsopor på anvisad plats. Dock ej större saker som spisar eller kyl och frys.